Slippen

Fjell Kystlag

For bevaing av kystkulturen

 

Kontaktpersoner:

 

 

Nils Risholm 90849395

Terje Larsen 91153805

 

E-post: post@fjellkystlag.no

Regler for slippsetting

 

Slippoperatørene fra Fjell kystlag som betjener slippen arbeider på dugnad. Betalingen går uavkortet til kystlaget. Fjell kystlag har inngått leieavtale med Fjell kommune om bruk av eiendommen og administrerer opptak etter følgende prinsipp:

 

1. Bestilling

 

Opptak bestilles ved henvendelse til Fjell kystlag sin slippvakt telf. 99236438.Medlemmer og ikke medlemmer likestilles og kan forhåndsbestille opptak så lenge dei vil i forkant. Alle blir satt på venteliste,og blir kontaktet når det er ledig slipp.

 

2. Tidspunkt og lengde på opptak.

 

Slipping skjer etter behov, og kan stå oppe 3 dager hvist det er behov for det.Utove Båtens lengde i fot. Registrerte fiskebåter,og havarister går foran fritidsbåter.

 

3. Utstyr og orden.

 

Det er tilgang på vann og strøm på slippen. Slippens høytrykkspyler kan benyttes mot vederlag kr 100,00 for båter opp til 30´, 31-38´

kr. 200,- ,39-50´ kr 300,-(se prisliste) for øvrig kan man bruke eget utstyr. Brukerne må rydde slippområde etter bruk,og avfall fjernes fra området.

 

4. Ansvarsforhold ved opptak.

 

Alle som tar opp båter,gjør dette på eget ansvar. Fjell kystlag står således ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge av uhell under opptak.Båteiere må derfor før opptak starter skrive under på et dokument der det fremgår at opptaket skjer på den enkelte båteiers eget ansvar.

 

 

5. Priser.

 

Slippen har inntil videre kapasitet inntil 20 tonn. Se prisliste

 

6. Betaling.

 

Betaling skjer til Fjell kystlags bank konto: 36285040226 etter opptak.

 

Prisliste:

Båtens lengde i fot

Pris

20

700

21

750

22

800

23

850

24

900

25

950

26

1000

27

1050

28

1100

29

1200

30

1300

31

1400

32

1500

33

1600

34

1700

35

1800

36

1900

37

2000

38

2100

39

2200

40

2300

41

2400

42

2500

43

2600

44

2700

45

2800

46

2900

47

3000

48

3100

49

3200

50

3300