Hjem

40 års aktivt arbeid for vern av den gamle kystkulturen.


Fjell kystlag har teke vare på og restaurert tradisjonsrike bruksbåtar og

naustmiljø. Laget vart starta 23. mars 1983 av ein flokk idealistar som

såg verdien av den gamle kystkulturen vår, som den gongen var i raskt

forfall. I dag disponerar dei ca. 150 medlemene eit representativt utval

av gamle båtar og tre bygningar med lokalhistorisk sus...

 

Aktivites-kalender

Dato

Oppstart dugander i vår

04/01-2023

Dugnader kl 18.00 

Hver onsdag

Aktivitetar


Fjell kystlag har ei rekke aktivitetar som dugander kvar onsdag, medlemsmøter og arrangement som Tordagen og Langøymarkanden.

Båtar


Vi har 27 gamle trebåtar i vårt eie. Det er tradisjonsbåtar som representerer kystkulturen på Sotra.

Slippen på Storesund


Fjell kystlag har ein eigen slipp på Storesund. Her kan vi slippsette båtar opptil 50 fot eller 20 tonn for ein rimelig penge.


Våre sponsorer: