Dokument 2012

Startsiden

Styremøte 18/1-2012

Årsmelding 2011 

Regnskap 2011

Forslag til regler for bruk av Fjell Kystlag sine båtar og utstyr

Årsmøtesreferat 2012

Budsjett for 2012

Styremøtereferat 09/05-2012

Styremøtereferat 28/06-2012

Styremøtereferat 05/09-2012

Medlemsmøte 7/11 2012

Styremøte 21/11 2012