Fjell Kystlag sine båtar

"Sotrabuen"

Litt info om Venus/ Sotrabuen (nummer 304) bygd i 1939, og hadde 30 HK Wichman

"Ole P."

Motor-dory, Bygget på Askvik i Os av H.J. Askvik og sønner i 1957. Båten er en 32’ snurpedory (babord båt) med en
Marna 24-32 hk  motor og kostet ny kr. 17.000,- komplett med notrulle, spel og snurpedavit. Doryen kommer fra
fiskebruket på Liaskjeret og var brukt på M/S Ligrunn. Båten er en gave fra Ole P. Lie og Lie Management.

"Norden"

Gavlbåt utan motor. Bygget i Os i 1916. Gaffelrigg. Den er 9.50 m lang og 3.40 m bred. Opphaveleg bygget som
spisstevning, men ombygd til gavlbåt i 1925. Den ble brukt til storsildfiske. Båten gjennomgår for tiden omfattende
vedlikehold og kan ikke påregnes å komme på sjøen før i 2002.

 

“Reidar”

 Gavelbåt utan motor med gaffelrigg. Båten er overtatt fra Reidar Kausland i 1999, som har utført et
betydelig restaureingsarbeid.

"Kari"

Gavlbåt utan motor. Bygget på Drange i Os av Nils Olsen Drange i 1939/40. Båten er 6.55 m lang og 2.00 m bred
og lasta 30 hl. eller 3000 kg. Den ble brukt til sommarfiske med landnot etter sild og makrell.
Nå gaffelrigget.

"Laksebåten"

 

Laromsbåt. Bygget i Hardanger i 1920. Gaffelrigget, 7.50 m lang og 2.10 m bred. Den ble brukt til utsetjing og
opptak av laksenøter, den ble og brukt til transport av til dømes torv.

"Stjernen"

Seksæring bygget på Laksevåg ca. 1920. Bermudarigget.
Bygget og brukt som regattabåt.

"Gråsia"

Motor lettbåt, 5.40 m lang og 1.73 m bred. Bygget på Askvik i Os av H.J. Askvik og sønner i 1950. Den ble brukt som
basbåt og loddebåt på vintersildfisket.

"Osvald"

Motor lettbåt, 5.95 m lang og 2.00 m bred. Bygget på Askvik i Os av H.J. Askvik og sønner i 1956. Den ble brukt som
basbåt og loddebåt på vintersildfisket.

"Sigvarten"

Motorsnekke.
Den ble brukt til "heimefiske".

"Sørlendingen"

Motorsnekke.

"Tassaladden"

Motorsnekke. Bygget på Haugalandet ca.1950. Fritidsbåt.

"Firaren (4)" og "Femaren (5)"

 

Oselvar. Bygget på Askvik i Os av H.J. Askvik og sønner i 1930. Spri-rigget, 6.15 m lang og 1.65 m bred.
De ble brukt som basbåt og loddebåt på vintersildfisket.

"Færing"

Oselvar. Bygget i 1920.
Forutan denne, har laget 4 færinger til.

"Lastebåt"

Laromsbåt, bruksbåt som er påbygget med et ekstra bord for å øke lasteevnen.

 

”Loddo”

Motor lettbåt (under restaurering).

 

”Seksæring”.

 

Når tid båten er bygget og hvem som bygget den er ukjent, Det var Nils Olai Vincentsen Nipen fra Telavåg,
født i 1875, som var den første eier av båten. Båten overlevde ødeleggelsene i Telavåg under krigen og blei funnet
igjen etter krigen. Båten blei brukt til fiske sør og vest for Sotra og som laksebåt i holmene vest for Telavåg .
Den blei også brukt til sildefiske og makrellfiske med landnot. Den var mye brukt  på Bråtet og Kjæreidet .
Dette er  to våger  som ligger sør for Syltøy og som det var stor aktivitet på ettersommeren og høsten hvor
det blei kastet med landnot etter makrell helt opp til begynnelsen på 1960 tallet. Båten er en gave fra
Kjellaug Folkedal (f. Nipen).

 

Startsiden